Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Základné postavenie na snowboarde

Základné postavenie pre jazdu na snowboarde je ozajstním základom.

Základom, ku ktorému sa budete vždy vracať, základom, z kterého je treba vychádzať i pri tých najzložitejších trikoch a bohužiaľ tiež základom, ktorý robí veľa snowboardistom problémy, zvlášť samoukom. Ide o neutrálnu polohu tela, ktorá v jazde nenutí snowboard nikde zatáčať. Vedie tak ku stabilnej jazde s možnosťou rýchlej reakcie napr. na terénnej nerovnosti alebo prekážku v ceste.

Pokiaľ ste zdatní lyžiari, pokúste sa teraz od lyží celkom oslobodiť, pretože snowboarding je úplne iný druh pohybu. Návyky z lyžovania by vám mohly cestu ku kvalitnej jazde na snowboardu „obohatiť“ o mnohé chyby a z nich vyplývajúce pády. Pokiaľ ste na lyžiach nikdy nestáli, učenie sa jazde na snowboardu pre vás bude pravdepodobne jednoduššie a rýchlejšie. Jazda na snowboardu je ľahšia k naučeniu, ako klasické zjazdové lyžovanie a pod kvalifikovaným vedením trvá výuka základou cca 4 hodiny.

Ako takíto neutrálny postoj vyzerá?

Prvá zásada základného postoja: Na snowboarde stojíme „bokom“
Presnejšie povedané, ramená a trup majú byť kolmo na osu predného viazania (na rozdiel od lyží, kde je osa ramien na smer jazdy kolmo, na snowboarde ramená orientované skoro zhodne zo smerom jazdy) a jedine hlava sa vytáča cez predné rameno tak, aby sme videli, kam ideme. Toto postavenie tela je prirodzené a v jazde sa takto udržuje priamy smer. Najvetším a tiež veľmi častým prehreškom proti tejto zásade je prehnané vytočenie ramien do smeru jazdy. Snowboard má tendenciu byť rovnobežný s osou ramien, a preto takto chybne nastavené telo nám neposkytne ani stabilitu (pretože doska má tendenciu neustále zatáčať) a ani možnosť rýchlej reakcie (pretože jazdec neustále vyrovnáva zatáčanie snowboardu, nemá čas ani možnosť meniť rýchlo smer jazdy). Niektorí skúsení snowboardisti, ktorí majú tento zlozvyk fakt zažitý, sa s ním celkom dobre vyrovnávajú a pri jazde na zjazdovke im nečiní výraznejšie problémy. Je ale zásadnou prekážkou pre akékoľvek skoky alebo iné freestylové prvky- pri výskoku sa doska „zrovná“ s ramenami a následuje podkĺznutie a pád na zadok alebo pri najlepšom vyrovnávanie dosky a nestabilný let.

Druhá zásada: Váhu máme na prednej nohe.
Váha na prednej nohe (cca 60%) umožní jazdcovi plynulé a rýchlé zatáčanie. Naopak váha na zadnej nohe v extrémnom prípade akéhokoľvek zatáčania znemožní a následuje zrýchlenie snowboardu a nevyhnuteľný pád.

Tretia zásada: Pokrčené kolená, rovný chrbát.
V pokrčených kolenách lepšie vyrovnávate terénne nerovnosti a nižšie ťažisko tiež prispiev k celkovo stabilnejšej a plynulejšej jazde (nehľade na to, že padáte z menšej výšky). Adekvátna voľnosť v kolenách tiež pomôže zamedziť zraneniu – napr. pri neočekávanom nájazde na terénnu nerovnosť alebo pri dopade menšieho skoku. Je avšak dôležité si nepliesť pokrčené kolená a znížené ťažisko s ohnutím bedrovích kĺbov. Tím síce snížite ťažisko, ale zároveň prenesiete časť váhy nad prednú hranu miesto nad osu snowboardu, kde má byť. Ohnutie v bedrovích kĺboch tiež zamedzí účinnému prenosu pohybu raimen na snowboard a tak znesnadní správné zatáčanie.

Štvrtá zásada: Ruke uvoľnené, vedľa tela
Pretože ruky niesú pre jazdu na snowboarde tak dôležité ako nohy a zbytok tela, je veľa doporučení, kde a jak držať ruky. Najčastejším je „gytara“ - predná ruka ukazuje v smere jazdy a zadná je u brucha. Možno o niečo lepšie (ale určite tiež elegantnejší) je mať zádnú ruku ľahko pred telom – lepšie tak rozložíte váhu. Pri jazde sa snažíme držať ruky v kľude a kívanie pažami a ich celkový nekľud sú známkami zlej techniky jazdy.

Piata zásada: Snowboard riadime ramenami a prenášaním váhy na hrany.
V tomto bode už ľahko prechádzame k technike jazdy, ale vychádza zo základného postavenia. Obecne v jazde platí, že kde smeruje naše predné rameno (a ruka), tam má snowboard po chvíli tendenciu zatáčať (máme váhu na prednej nohe). Keď toto podporíme ešte ľahkým prenesením váhy na hranu, snowboard nám zatočí. K technike základného obluku sa ešte v našej škole vrátime. Chcela som iba ukázať, jak dôležité je dodržovat ony štyry zmienené zásady základného postavenia.
Zvezieme sa na kolobežke.

Vítam vás u druhého dielu snowboardovej školy. Cieľom dnešnej lekcie je získať správne návyky pre jazdu na snowboarde (predovšedkím pre šmíkané oblúky), vyšlápneme a zjazdíme si nejaký ten kopček. To všetko ale iba s jednou nohou vo viazaní. Ale, nebojme se ničoho, s chuťou do toho, z polky hotovo!

Kolobežka

Iste ste už mnohokrát na horách videli snowboardistov, ktorí sa po rovine pohybovali takým zvláštnim zpôsobom – prednú nohu nechali vo viazaní a zadnou sa odstrkovali dopredu. Skutočne ako na kolobežke. Možno vám to prijde zbytočné, preca môžete dosku ľahko odopnúť, prejsť a zase sa do viazania obuť. To je iste vhodné, pokiaľ je okolo viac ľudí, pokiaľ je náročnejší terén (napr. by ste museli „kolobežkovať“ do kopca) alebo pokiaľ si proste chcete cestou oddýchnuť (nejaký bar po trase). Ale okrem toho, že presúvanie sa kolobežkou je časovo efektivnejšie a pokiaľ to nie je práve do kopca, tiež rychlejšie, prináša do vašeho jazdenia niekoľko správnych návykou.

Nebudem tu zdlhavo popisovať tak elementárnu vec, ako je kolobežka, uvediem tu iba bodovo zásady, ktoré by ste mali dodržovať.
- Základom je základní postoj – pri jazde s prednou nohou vo viazaní dodržujte správnu pozíciu tela, alebo vám bude snowboard zatáčať, kam nechcete. Zvlášť pozor na vytočené pravého ramena kolmo na smer jazdy. To je zásadná chyba.
- Odraz zadnou nohou veďte od úrovne predného viazania. Po odraze položte zadnú nohu na dosku, oprite sa o zadné viazanie a plynule na ňu preneste časť váhy (cca 40%). Takto pokračujte do dalšieho odrazu alebo zastavenia.
- Môžete si pomáhať mierným zaťažením hrany, u ktorej sa odrážate.
- Na nácvik si zvoľte adekvátny terén – najlepšie upravenou rovinku bokom od zjazdových tratí. Pokiaľ je povrch ľadový, buďte obzvlášť opatrní alebo cvičenie naozaj nechajte na inokedy.
- Skúste sa odrážať u prednej aj zadnej hrany – každému zo začiatku vyhovuje iný spôsob a časom určite nastanú situácie, kedy budete potrebovať oba. Vetšina ľudí je však príjemnejší odraz u prednej hrany.
- Buďte opatrní! Kolobežka je, sa to tak nemusí zdať, tiež nebezpečná. Hrozí predovšedkím zranenie kolien a kotníkou pri podjazde prednej nohy za snowboardom. Pri nešťastnom páde pôsobí na prednú nohu váha a zotrvačnosť ťažkého snowboardu. Môže tak dôjsť ku zkrúteniu končatiny do naozaj nezvyklých polôh. Buďte preto naozaj opatrní. Prevencia je výber správneho terénu a zpevnený (nie však kŕčovitý) postoj.

Kolobežka vás naučí predovšedkím správnemu postoju – bez správne rozloženej váhy a bez správneho drženia tela ďaleko nedôjedete. Ako všade na snowboarde, aj tu platí, že čím je pohyb elegantnejší, plynulejší a bezpečnejší, tím je správnejší.
Najčastejšie chyby sú predklon v trupe, zle rozložená váha, krátky odraz alebo odraz vedenia zlím smerom.

Jazda po spádnici s prednou nohou vo viazaní

Za trošku technokratickým nadpisom sa skrýva zcela elementárnu vec: kolobežka z kopca dolu (spádnica je kolmá na vrstevnici a je to smer, ktorý by si vybrala voda, keby ste ju vyliali na svah – teda priamo dole). K tomuto cvičeniu pristupujte, až keď máte klasickú kolobežku po rovine dostatočne zažitú a cítite aspoň náznak istoty. Veľmi dôležité je vybrať si správny terén – mierny svah s dojazdom do roviny. Je to natoľko dôležité, že pokiaľ taký terén nemáme k dispozícií, cvičenie úplne vynecháme! Nezabudnime totiž, že nevieme poriadne zastaviť (bez toho aby sme spadli)!
Princíp je veľmi jednoduchý: V miernom kopci (stačí aj 5m svahu) postavte snowboard po spádnici (teda priamo dole) a zatiaľ sa pridržujte zadnou nohou o sneh. Nadíchnite sa, váhu dajte na prednú nohu, zadnú priložte k zadnému viazaniu a voilá, idete z kopca dole! A pokiaľ ste si vybrali správny terén, na rovinke vám snowboard zastaví. Pokiaľ ste si vybrali terén zlý, pravdepodobne sa na snowboarde rútite kamsi dolu. Ja som vás ale varovala...

Snáď jediným úskalím môže byť ono stanie hore pred rozjazdom. Pokiaľ vám doska uteká a vy sa tak nemôžete správne rozjazdiť, požiadajte okoloidúcich, nech vám pridrží špičku dosky (pozor na prsty! (ale nie vaše :D), hrany sú ostré). V jazde sa snažte byť stabilní a v základnom postoji.

Oblúky s prednou nohou vo viazaní

Najskôr niečo k terminologií oblúkou. Základné rozdelenie z hľadiska vedenia oblúkou je na frontsidový a backsidový. Pojmem frontside označuje prednú hranu u špiček topánok, backside hranu za chrbtom, u piet. Z toho už je jednoduché vyvodiť, že frontsidový oblúk vedieme po prednej hrane (kto má vpredu pravú nohu, ide doľava, kto má vpredu nohu ľavú, ide doprava) a backsidový oblúk vedieme po zadnej hrane (kto má vpredu pravú nohu, ide doprava, kdo má prednú nohu ľavú, ide doľava). Tímto sa nenechajte zmiasť, ide iba o konvenciu, ktorá vám slúži iba k štúdiu teórie. Hneď ako budete stáť na svahu, všetko vám príde intuitivné a samozrejmé (asi tak, ako že keď proti sebe stoja dvaja ľudia čelom, každý má pravú stranu inde).

Toto cvičenie opäť prevádzame na mierne upravenom svahu s dojazdom do roviny. Opäť, pokiaľ taký terén nie je k dispozícií, cvičenie si necháme na inokedy. Výchozie postavene je stejné – snowboard kolmo dole zo svahu a zatiaľ sa opierate o zadnú nohu na zemi. Skôr ako sa rozjazdíte, rozmyslite si, ktorý z oblúkou vám príde jednoduhšia – väčšinou je to na backsidovej hrane. Pohyb zahájime miernym odrazom zadnou nohou a následným plynulým prenesením váhy na prednú nohu. Zadnú nohu priložíme na snowboard k zadnému viazaniu a zaujmeme základní postoj s dôrazom na ramená a ruky (viď. minulá lekcia).

Vspomeňme zásadu základného postoja, že smer jazdy nám ukazuje predná ruka a rameno. Toho teraz využijeme, chceme totiž smer jazdy zmeniť.

V jazde v malej rýchlosti začnite plynule rotovať celým telom (rotáce vychádza z pohybu hlavy a ramien) do požadovaného smeru oblúku. Vo chvíli, kedy sa za telom začne stáčať aj snowboard, ľahko zaťažíme hranu, po ktoré oblúk vedieme a snowboard takto bezpečne stočíme na vrstevnici, po ktorej dojazdíme až do zastavenia. Cvičenie opakujte a oblúk skúste viesť aj na druhú stranu.

Iste ste si všimli, že takto vedený oblúk vám umožní jednak zmeniť smer (keď je provedený pomali) a druhak rýchlo zabrzdiť. Vás postreh je správny – presne takto sa na snowboarde brzdí. Či už s jednou alebo s oboma nohami vo viazání.

Prajem veľa šťastia pri jazdení s jednou nohou vo viazaní a prosím, buďte na sebe opatrní!


Dôležitý "padajúci list"

1. "Padajúci list" frontside a backside
Pri tomto, pre ďalšiu výuku veľmi dôležitom cvičení, sa stále ešte zoznamujete s vlastnosťami snowboardu a precvičujete rovnováhu. Vo chvíli, kedy sa naučíte "padajúci list", budete schopní tímto štýlom zdolať trebars miernú zjazdovku bez zbytočných pádou.
● Toto cvičenie precvičujte striedavo na backside (čelom zo svahu) a na frontside (čelom k svahu).
● Snowboard nasmerujte kolmo na spádnicu.
● Zaujmete rovnovážne postavenie oboch nôh 50 % na 50 %.
● Ľahkým vzpriamením odľahčíte hranu priľahlú k svahu.
● Plynule preneste váhu na prednú nohu.
● Natočte hlavu a pozerajte sa po smere jazdy za prednou nohou.
● Vo chvíli, kedy chcete zmeniť smer a ísť na opačnú stranu, preneste váhu na zadnú nohu, natočte hlavu a pozerajte sa do smeru jazdy za zadnou nohou.


2. Zosúvanie šikmo svahom frontside a backside
Zosúvanie šikmo svahom

Od tohoto cvičenia už budete jazdiť iba dopredu v základnom postavení.
● Toto cvičenie precvičujte striedavo na backside (čelom zo svahu) a na frontside (čelom k svahu).
● Postavte sa na kraj zjazdovky a snowboard nasmerujte kolmo na spádnicu.
● Plynule preneste váhu na prednú nohu.
● Natočte hlavu a dívajte sa po smere jazdy za prednou nohou.
● Ľahkým vzpriamením odľahčite hranu priľahlú k svahu.
● Pomali sa zosúvejte šikmo svahom na druhú stranu zjazdovky.
● Rýchlosť regulujte smerom zosúvania a plynulým zaťažovaním a odľahčovaním hrany priľahlej k svahu.
● Zastavíte mierným natočením celého tela k svahu.
● Po zastavení si kľaknite alebo sadnite a pretočte snowboard do opačného smeru a pokračujte v jazde.


3. Girlandy frontside a backside
Girlandy

Cvičenie vhodné pre nácvik zahájenia a dokončenia oblúku - zatiaľ iba na jednu stranu.
● Toto cvičenie precvičujte striedavo na backside (čelom z svahu) a na frontside (čelom k svahu).
● Postavte sa na kraj zjazdovky a snowboard nasmerujte kolmo na spádnicu.
● Ľahkým vzpriamením odľahčite hranu priľahlú k svahu a postavte dosku na celú plochu.
● Plynule preneste váhu na prednú nohu!!!
● Natáčejte hlavu, ramená, boky a pozerajte sa po smere jazdy za prednou nohou až do chvíle, kedy sa váš snowboard stočí smerom priamo dole po spádnici.
● V tej chvíli začnite opäť rotovať do oblúku smerom k svahu a plynule prenášajte ťažisko nad stred.
● Toto cvičenie opakujte až na opačnú stranu zjazdovky do zastavenia.
● Po zastavení si kľaknite alebo sadnite a pretočte snowboard do opačného smeru a pokračujte v jazde.Najčastejšie chyby
● Príliš napnuté kolená
● Nesprávne prenášanie váhy
● Váha na zadnej nohe
● Nedostatočné odľahčenie hrany priľahlej k svahu pri zahájení girland
● Pretáčanie snowboardu pri dokončení girland


Už viete zísť celý kopec na doske "padajúcim listom". Naučili ste sa, ako začať aj zakončit oblúk - zatiaľ síce iba na jednu stranu, ale to sa po absolvovaní v poradí tretej lekcie, v nej prídu na radu základné oblúky, určite zmení. Rozhodne nesmiete iba čítať, ale je treba všetkú teóriu pečlivo precvičiť na svahu.


Konečne jazdíme plynule
1. Základní šmýkaný oblúk bez nadľahčenia s fázou zosúváňanie šikmo svahom
Pri tomto cvičení, ktoré by malo následovať po girlandách, sa naučíte prekonať spádnicu a plynule zatáčať na frontside a backside.
● Postavte sa na kraj zjazdovky a nasmerujte snowboard kolmo na spádnicu.
● Plynule začnite:
- pokládať snowboard z hrany na plochu,
- prenášať váhu na prednú nohu,
- rotovať celým telom do smeru oblúku.
● Pri správnom prenesení váhy a rotácií sa váš snowboard stočí dolu po spádnici.
● Vo chvíli, kedy ste v pozícií, že váš snowboard smeruje priamo dole po spádnici, plynule:
- preneste tlak na hranu priľahlú k svahu,
- prenášajte váhu nad stred snowboardu,
- dokončeite rotáciu do smeru oblúku.
● Dokončite oblúk s váhou nad stredom snowboardu (to je dôležité preto, aby sa vám snowboard nepretáčal).

Šmýkaný oblúk
(s nadľahčením)

● Preneste ľahko ťažisko dopredu a v základnom postavení sa zosúvajte šikmo svahom pomali niekoľko metrov,aby ste mali čas pripraviť sa na další oblúk.
● Stejným spôsobom v zosúvaní pokračujte oblúkom na opačnú stranu.

2. Naviazovaný smýkaný oblúk s nadľahčením. Toto cvičenie vás už konečne privedie k plynulej jazde. Nadľahčenie vám pomôže k ľahšiemu prehraneniu.
● Postavte sa na kraj zjazdovky a nasmerujte snowboard kolmo na spádnicu.
● Plynule začnite:
- nadľahčovať snowboard tím, že ľahko napnite kolená a vzpriamte sa,
- pokládat snowboard z hrany na plochu,
- prenášať váhu na prednú nohu,
- rotovať celým telom do smeru oblúku.
● Vo chvíli, kedy ste v pozícií, že váš snowboatd smeruje priamo dole po spádnici, plynule:
- preneste tlak na hranu priľahlú k svahu,
- zaťažujte túto hranu tím, že snižujete ťažisko,
- prenášajte váhu nad stred snowboardu,
- dokončite rotáciu do smeru oblúku.
● Dokončite oblúk s váhou nad stredom snowboardu a v sníženom postavení.
● Plynule sa nadľahčite a pokračujte stejným zpôsobom oblúkom na opačnú stranu.Nejčastejšie chyby:
● Nedostatočný prenos váhy nad prednou nohou pri začiatku oblúku
● Pretáčanie snowboardu pri dokončení oblúku
● Zlé načasovanie nadľahčenie a zaťaženie
● Zlý rytmus oblúkou


Co se naučíte, vylepšíte v kempech
Budete-li mít zájem, můžete si své umění pověřit a samozřejmě ještě více zdokonalit prostřednictvím oblíbených kempů pořádaných Asociací českého snowboardingu - příslušné kontakty a podrobnější informace naleznete na adrese www.snowboarding.cz. V areálu Pepsi Snow Parku ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně jsme tyto kempy před několika lety začali pořádat s vynikajícím jezdcem a legendou českého snowboardingu Davidem Horváthem.

Pravidelně se jich účastní téměř kompletní česká snowboardová reprezentace, ale míváme tam hodně dětí ve věku od 8 do 18 let a v posledních letech registrujeme zvýšený zájem i z řad podnikatelů, manažerů a dalších profesí středního věku. Osobně to považuji za důkaz toho, že snowboarding je opravdu sportem pro každého.

Spolu se snowboardovou školou a půjčovnou se od začátku našeho působení ve Špindlerově Mlýně věnujeme také přípravě a organizaci závodů - ty jsou pochopitelně určeny pouze těm nejzdatnějším. S pomocí sponzorů a Ski areálu Špindlerův Mlýn se nám tam podařilo před časem vytvořit vynikající snowpark se stálou U-rampou, skoky, zábradlími a snowboardcrossovou tratí.

Koupili jsme také první frézu ve východní Evropě pro úpravu U-rampy, takže od té doby už nemáme problém udržet rampu použitelnou po celou zimní sezonu, což ještě před několika lety, kdy jsme vše upravovali ručně, bylo naší noční můrou.

A pokud chcete vidět v akci skutečné snowboardové mistry, nenechte si ujít koncem března tradiční big air - skokanské show, jehož se zúčastní přední evropští i světoví závodníci. Mezi nimi pravidelně nechybí ni nejlepší český jezdec Martin Černík, který s absolutní špičkou drží krok.

Závěrem doufám, že vám tato miniškolička pomohla získat bližší vztah k nádhernému sportu, jakým je snowboarding. A především - že vám pomohla překonat ostych a naučila vás potřebným základům. Jezděte, trénujte a věřte, že budete jen lepší a lepší.

Základní řezaný oblouk

Na řadě jsou řezané oblouky
1. Navazovaný řezaný oblouk bez nadlehčení
Toto cvičení vám pomůže získat cit pro jízdu po hranách, rychlost a odhad, jak moc je třeba se naklánět do oblouku.
● Najděte si mírnější a dostatečně široký svah, kde budete mít prostor.
● Rozjeďte se přímo po spádnici, abyste nabrali přiměřenou rychlost.
● Při zahájení oblouku plynule:
- přeneste váhu nad přední nohu,
- začněte rotovat celým tělem do směru oblouku,
- postavte snowboard na hranu, na které budete vyřezávat oblouk,
- celým tělem se naklánějte do středu oblouku.
● Při vysoké rychlosti na vás ve středu oblouku bude působit největší odstředivá síla:
- stůjte pevně na hraně,
- nakloňte se nejvíce do středu oblouku.
● Od středu oblouku do jeho dokončení plynule:
- dokončete rotaci těla,
- přenášejte těžiště nad střed snowboardu,
- připravte se na přehranění.
● Rychle přehraňte a pokračujte dalším obloukem.


2. Navazovaný řezaný oblouk s nadlehčením
Toto už je klasická jízda řezanými oblouky. Nadlehčení vám pomůže k rychlejšímu a snadnějšímu přehranění a snižování k výraznějšímu a plynulejšímu tlaku na hranu.
● Rozjeďte se přímo po spádnici, abyste nabrali přiměřenou rychlost.
● Při zahájení oblouku plynule:
- nadlehčete se tím, že se napřímíte,
- přeneste váhu nad přední nohu,
- začněte rotovat celým tělem do směru oblouku,
- postavte snowboard na hranu, na které budete vyřezávat oblouk,
- celým tělem se naklánějte do středu oblouku.
● Při vysoké rychlosti na vás ve středu oblouku bude působit největší odstředivá síla:
- stůjte pevně na hraně,
- nakloňte se nejvíce do středu oblouku,
- plynule snižujte těžiště.
● Od středu oblouku do jeho dokončení plynule:
- dokončete rotaci těla,
- plynule snižujte těžiště,
- přenášejte těžiště nad střed snowboardu,
- připravte se na přehranění.
● Na závěr oblouku se nadlehčete pro snadnější přehranění.
● Rychle přehraňte a pokračujte dalším obloukem.Nejčastější chyby
● Slabý náklon do středu oblouku
● Špatné načasování nadlehčení a zatížení
● Nedostatečný tlak na hranu
● Nedostatečná rotace těla
● Špatný rytmus oblouků


Ollie je základním trikem, jehož zvládnutí je bezpodmínečnou nutností pro pokračování v obtížnějších tricích. Je důležitý především pro kvalitní odrazy na skocích, v U-rampě či při náskoku na zábradlí.

Pro začátek si najdeme mírný svah s dojezdem na rovinu. Rozjedeme se přímo po spádnici, s nižší rychlostí. Jedeme po celé ploše prkna, váha našeho těla spočívá nad středem. V kolenou jsme mírně přikrčení.
Z pokrčených nohou se mírně zakloníme a přeneseme váhu na zadní nohu. Přední nohou vytáhneme špičku snowboardu co nejvýše. Špička prkna se tak dostává do vzduchu, snowboard se staví na patku.

V tomto momentě využijeme průhybu prkna a zároveň se odrazíme ze zadní nohy. V nejvyšším bodě ollie přitáhneme snowboard co nejblíže k tělu pod sebe. V této chvíli by se měl nacházet v rovnoběžné poloze ke svahu. Mírně pokrčené ruce nám celou dobu pomáhají s udržením rovnováhy a odrazem.
Při dopadu se snažíme dopadnout na celou plochu snowboardu a na obě nohy. Dopad ztlumíme pokrčením nohou.

Z počátku je lepší trénovat ollie na rovince, s přibývajícími zkušenostmi se můžeme vrhnout na mírný svah, terénní nerovnosti a následně i na můstek.

Nejčastější chyby:
● Pohyb není dostatečně rychlý a dynamický.
● V první fázi přenášíme příliš mnoho váhy na zadní nohu.
● Odrážíme se a dopadáme na hranu prkna.
● Nedostatečně přikrčíme nohy pod sebe.
● Dopadáme pouze na jednu nohu.
● Nedopadáme ve směru jízdy.
Co se naučíte, navštívíte-li snowboardovou školu?
Máte-li zájem naučit se kvalitně a bez chyb jízdě na snowboardu, je pro vás návštěva snowboardové školy nutností. Profesionální instruktoři vás v ní zasvětí do základů tohoto sportu. Jedná se vesměs o držitele profesionální licence instruktora snowboardingu, kteří mají s výukou dlouholeté zkušenosti a kteří vás hned od počátku upozorní na chyby a nedostatky při jízdě. Naučíte se tak velmi rychle počátkům manipulace se snowboardem, až po následné sjíždění sjezdovky.
V případě, že patříte mezi pokročilejší snowboardisty, výuka ve škole vám může přinést podstatné zlepšení vaší jízdy a pohybu na sjezdovce. Snowboardový instruktor vás může provést náročnějším terénem, popřípadě může být vaším lektorem pro základy freestyle snowboardingu - tj. jednoduchých skoků či jízdy v U-rampě.

Jedna z takových škol, která nabízí tyto služby, je BSS Snowboard school, která má již dlouholetou tradici. Tato škola se sídlem ve Špindlerově Mlýně vás naučí rychle a precizně jízdě na snowboardu. Součástí školy je také půjčovna snowboardového vybavení, které si můžete ke své lekci zapůjčit.


Jaro je už sice tady a možnost snowboardingu u nás se krátí mílovými kroky, ale stále ještě všichni máte šanci přijet do horských středisek a užít si posledních zbytků sněhu.

Určitě už má většina začínajících freestylistů po krásné a dlouhé zimě zvládnuté ollie a částečně i jízdu na switch, takže bych tentokrát všechny zájemce rád seznámil s trikem, který mohou začít ihned zkoušet. Backside 180 je totiž jedním ze základních a hezky vypadajících triků proveditelných na sjezdovce.

Nejdříve si zvolte místo k jeho procvičování a rozjeďte se přiměřenou rychlostí. Po rozjedu na tento trik si můžete vybrat v podstatě dva různé odrazy. Snižte těžiště těla a odrazte se buď z frontsidové (přední) hrany, nebo z celé plochy skluznice. Jednodušší a mnohem frekventovanější je první způsob z frontsidové hrany, který můžete vidět na sekačce. Odraz je poté stejný jako u klasického ollie, kdy se odrážíte z celé plochy.

Před odrazem tedy začněte točit frontsidový oblouk, ale hned v jeho první fázi proveďte ollie a otočení ve vzduchu. To probíhá současně, takže musíte natočit tělo i hlavu směrem ke svahu. V nejvyšším bodě ollie, kdy budete mít nohy nejvíce přitažené k tělu, by měla ramena směřovat kolmo ke spádnici kopce.

V tu chvíli musíte začít dotáčet přední i zadní nohu ve směru rotace. Po dokončení rotace a dopadu zmírníte náraz pokrčením a hlavu nechte ještě chvilku koukat zpět do svahu. Po čistém dopadu a odjetí vraťte hlavu do směru jízdy a připravte se na další trik.