Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Triky

Triky

Triky sú zoradené podľa abecedy, nie podľa náročnosti!

Air-to-Fakie Kedikoľvek jazdec na rampe dopadne v stejnom smere ako odštartoval (tj. bez rotácie)

Alley-oop Na rampe: rotácia v smere do svahu (proti svahu) tj. BS na FS hrane alebo opačne.

Backside Air (B/S) Na rampe: akýkoľvek polet predvádzaný na backside hrane.
Back Scratch Air Stejne ako Method akurát že doska je pritiahnutá k telu a chytená je predná hrana.

Bonk Dotknutie sa doskou niečoho iného ako snehu (trubka,lavička,lyžiarova hlava :D

Caballerial (Cab) Rampová 360ka rozjazdená na fakie (dopad v normálnom smere)
Canadian Bacon Air Zadná ruka chytí prednú hranu na patke leč medzi nohami (rozdiel od TailGrabu)
Chicken Salad Air Zadná ruka chytí medzi nohami zadnú hranu (medzi viazaniamy)

Crail Air Zadná ruka chytí prednú hranu dosky pred prednou nohou. Zadná noha natiahnutá.

Crash Najčastejšie prevádzaný air. Česky "držka". :D

Crossbone Method Air Method Air kde je natiahnutá zadná noha.

50/50 Slide na rampe pri nej je deska pararelná s coppingem(hranou rampy).

540 Air (a.k.a. five) Rotácia o 540 stupňov. Na skoku dopad do fakie. Na rampe dopad v normálnom smere.

Flying Squirrel Air Ohnutie kolien a chytka prednej hrany oboma rukami (v blízkosti odpovedajúcej nohy)

Frontside Air Akíkoľvek polet na rampe jej základem je 180ka na frontside. (prevádzaný na FS hrane)

Grind Kĺzanie po pevnom objekte (koľajnice,drevo).

Indy Air Zadná ruka chytí prednú hranu medzi viazaním.

Invert Akíkoľvek trik kde doska je nad jazdcovov hlavou a jazdec balancuje na jednej alebo oboma rukami na hrane rampy.

McTwist Jazdec stojí na rukou(rúk) na hrane rampy vykoná otočku(360,540,720).

Japan Air Predná ruka uchopí prendú hranu pred prednou nohou, obe kolená pokrčené.

Jib Prejazd po hocičom inom než sneh (strom,stôl,bedňa,lyže....)
Lien Air Předná ruka chytí zadnú hranu a telo se nakloní pred dosku.

McEgg Invert cez prednú ruku + 540

Melonchollie Air Predná ruka chytá zadnú hranu medzi viazaním.

Method Air Predná ruka chytá zadnú hranu, kolená pokrčené, doska otočená skluznicou hore.

Miller Flip Invert cez prednú ruku + 360. Na rampe dopad do Fakie.

Misty Flip 180(540) + flip
Mosquito Air Predná ruka chytá zadnú hranu medzi viazaním + 180 (na rampe)

Mute Air Prední ruka chytá prednú hranu medzi viazaním.

Nollie To isté ako ollie akurát že cez špičku.

Nose Bonk Ťuknúť do niečoho špičkou dosky. (Úmyslne ... nie nájsť na šutr!)

Nose Grab Predná ruka chytí špičku dosky.

Nose Poke Pretiahnutie dosky smerom dopredu.

Nose Slide Kĺzanie po niečom na špičke dosky.

Nuclear Air Zadná ruka kríži telo a chytá zadnú hranu pred prednou nohou.

Ollie Spôsob, ako sa dostať do vzduchu bez skokánku. Prednú nohu tiahne do vzduchu, čím sa mi ohýba patka dosky a vo vhodnom okamihu sa z patky odrazím a doska ma "kopne" do vzduchu a priťahujem zadnú nohu k telu.

180 Air Otočenie vo vzduchu o polotočku. Na skoku dopad do fakie, na rampe v normálnom smere.

Pop Tart Skok z fakie do normálného smeru na rampe - bez rotácie.

Revert Zmena fakie do normálneho smeru (a opačne) bez skoku.
Rewind Termín popisujúci zmenu smeru rotácie behom skoku.

Rocket Air Predná ruka chytá prednú stranu dosky, zadná noha prepnutá, doska mieri kolmo hore.

Rodeo Flip Backflip + 540

Seatbelt Air Predná ruka kríži telo a chytá patku.

Shifty Air Bezúchopový skok, kde je doska vytočená v opačnom smere proti telu a pri dopadu vrátené späť.

Slob Air Predná ruka chytá mute, zadná noha napnutá, doska vodorovne so zemov.

Spaghetti Air Predná ruka prachádza medzi viazaním okolo prednej nohy chytá zadnú hranu pred prednou nohou.

Stalefish Air Zadná ruka chytá zadnú hranu za zadnou nohou (alebo medzi viazaním)

Stalemasky Air Predná ruka chytá zadnú hranu medzi nohami, predná noha natiahnutá.

Stiffy Air Obe nohy natiahnuté plus nejaký grab (Indy,Mute...)

Swiss Cheese Air Zadná ruka prechádza medzi nohami a chytá prednú hranu za zadnou nohou.

Tail Grab Zadná ruka uchopí patku dosky.

Tail Poke Pretiahnutie dosky smerom dozadu.

Tail Slide Slide po patce dosky.

Tail Wheelie Jazda po pätke dosky, špička je vo vzduchu.
Taipan Air Predná ruka prechádza za prednou nohou a chytá prednú hranu medzi viazaním. Predné koleno pokrčené.

360 Air (a.k.a. three)Rotácia o 360 stupňou. V rampe dopad do fakie (alebo naopak odraz z fakie a dopad do normálneho smeru.